Siirry pääsisältöön

Jazzliitto

Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin ja -kulttuurin etujärjestö. Se toimii alan asiantuntijaorganisaationa ja aktiivisena tuotantotahona valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Jazzliitto lisää jazzmusiikin näkyvyyttä yhteiskunnassa ja tuottaa tietoa suomalaisesta jazzalasta. Jazzliiton toiminta perustuu jazzmusiikin tyylilliseen laaja-alaisuuteen ja kotimaisen jazzkentän toimijat kokoavaan edustuksellisuuteen. Suomen Jazzliitto ry toimii alueellisesti itsenäisten jäsenyhteisöjensä kautta. Jazzliitolla on 47 jäsenyhteisöä.

Suomen Jazzliitto toimii läheisessä yhteistyössä Music Finlandin, Muusikkojen liiton ja Musiikin edistämissäätiön kanssa ja on Europe Jazz Networkin jäsen. Jazzliitto ylläpitää Jazz Finland -sivustoa.

Jazzliitto on allekirjoittanut teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla sekä European Jazz Networkin manifestin sukupuolten tasa-arvosta jazzalalla. Jazzliiton yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui vuonna 2020.

Jazzliiton toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jazzliiton toimintakertomus 2019